Pomoc w sytuacjach
kryzysowych

Poza konkretną pomocą
ważna jest zwykła, przyjazna
rozmowa z kimś zaufanym.
Nawet w najgorszym kryzysie
nie jesteś sam(a).

Dzwoniący telefon

OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA

112

Dzwoniący telefon

Konsultacje dla sprawców i świadków przemocy. W wybranych godzinach również w języku angielskim, rosyjskim i migowym. Codziennie, całodobowo. SKYPE: pogotowie.niebieska.linia
800 120 002

niebieskalinia.info

Dzwoniący telefon

Specjaliści służą wsparciem w sytuacji przemocy w rodzinie. Udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty". Pomoc dla dzieci i dorosłych. Dni powszednie 9.30 do 15.30.
800 120 226

Dzwoniący telefon

Udziela pomocy osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu oraz bliskim osób w kryzysie. Codziennie 14.00 do 22.00.
116 123

psychologia.edu.pl

Dzwoniący telefon

Szybka pomoc psychologiczna i psychiatryczna w stanach nagłych. Placówki dla osób, u których pojawiają się zamiary samobójcze i współistniejące objawy psychotyczne, pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi bez nasilenia objawów samobójczych, ale wymagających leczenia oraz osób z myślami samobójczymi bez planowania własnej śmierci. Na stronie znajdziesz miejsca objęte pilotażem.
22 21 82 226, 22 21 82 274

czp.org.pl

Dzwoniący telefon

Pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, psychoterapia, mediacje, grupy wsparcia, zespoły interdyscyplinarne interwencje wyjazdowe na miejsce zdarzenia, miejsca noclegowe w wybranych placówkach. Profilaktyka dotyczy bezrobocia, rozwiązywania konfliktów rodzinnych, przemocy domowej, uzależnień, myśli samobójczych, żałoby po utracie bliskich, bezdomności, wypadków i katastrof, wykorzystywania seksualnego. Pomoc bezpłatna w sytuacjach kryzysowych, także dla osób bez ubezpieczenia.

oik.org.pl

Dzwoniący telefon

Nie jesteś sam(a), podyskutuj z innymi, którzy być może mają podobne problemy, jak Ty.

przyjaciele.org

Dzwoniący telefon

Pomoc osobom z zachowaniem przyjmującym formę uzależnień: od komputera, seksu, pornografii, ćwiczeń fizycznych, telefonu komórkowego itp. Schorzeniami typu pracoholizm, zakupoholizm, patologiczny hazard czy kompulsywne objadanie się. Codziennie 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych.
801 889 880

psychologia.edu.pl

Dzwoniący telefon

Pomoc bezdomnym, chorym, samotnym, zakażonym wirusem HIV, uzależnionym w tym więźniom. Wsparcie dla osób wykluczonych społecznie oraz profilaktyka zachowań ryzykownych, Stowarzyszenie prowadzi ośrodki stacjonarne, pobytu dziennego, noclegownie, szpital, poradnie i punkty konsultacyjne. Poradę i profesjonalną pomoc w sprawach dzieci i młodzieży mogą uzyskać także rodzice i opiekunowie. W dni powszednie 14:00 do 18:00.
574 734 814

monar.org

Dzwoniący telefon

Codziennie 16.00 do 21.00.
800 199 990

kbpn.gov.pl

Dzwoniący telefon

Linia adresowana do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o dalszej terapii w miejscu zamieszkania. W dni powszednie 14:00 do 20:00.
800 108 108

naglesami.org.pl

Dzwoniący telefon

Dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej i bezdomnych. Schronienie, bezpłatne noclegi, posiłki, możliwości uzyskania pomocy medycznej i psychologicznej.
800 199 990

bratalbert.org

Dzwoniący telefon

Najczęściej zgłaszane sprawy dotyczą przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Codziennie, całodobowo.
800 121 212

brpd.gov.pl

Dzwoniący telefon

Edukacja oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach szeroko pojmowanej seksualności. Wolontariusze rozmawiają m.in. o antykoncepcji, ciele, dojrzewaniu, ciąży, seksie, kwestiach LGBTQI+, relacjach, emocjach, infekcjach przenoszonych drogą płciową, przeciwdziałaniu przemocy czy zdrowiu. Poruszają tematy współodpowiedzialności i asertywności, praw pacjenta i pacjentki. W dni powszednie 9.00 do 17:00.
22 635 93 92

ponton.org.pl

Dzwoniący telefon

Rady dla ludzi w każdym wieku, jak sobie radzić z problemami życia codziennego, emocjami, jak być asertywnym, empatycznym, co zrobić, gdy męczą nas różnego rodzaju choroby, samotność, lęk, nieśmiałość, uzależnienia, brak poczucia własnej wartości itp.

wiecjestem.us.edu.pl

Dzwoniący telefon

Pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. W dni powszednie 12.00 do 15.00. www.800100100.pl
800 100 100

fdds.pl

Dzwoniący telefon

Skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Mediacje w przypadku ucieczki nastolatka z domu. W dni powszednie 9.00 do 21.00 sobota i niedziela 9.00 do 13.00.
116 000

zaginieni.pl

Dzwoniący telefon

Przyjmuje zgłoszenia dotyczące zaginięć osób dorosłych i dzieci, jak również przypadków porwań rodzicielskich. Udziela porad, w jaki sposób zorganizować poszukiwania na własną rękę oraz czego można oczekiwać od policji. Wsparcie psychologa, prawnika lub pracownika socjalnego. Możliwość rejestracji osoby o nieustalonej tożsamości (NN). W dni powszednie 9.00 do 21.00 sobota i niedziela 9.00 do 13.00.
22 654 70 70

zaginieni.pl

Dzwoniący telefon

Dla osób potrzebujących duchowej pomocy Kontakt z zakonnikami kościoła rzymskokatolickiego.

pogotowieduchowe.pl

Dzwoniący telefon

Katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Kontakt przeznaczony przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Wtorki 19.00 do 22.00.
Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, zadzwoń pod numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
800 280 900

zranieni.info

Gabinet Świadomego Rozwoju - Psychoterapia i Coaching