Poza konkretną pomocą w gabinecie, ważna jest zwykła, przyjazna rozmowa z kimś zaufanym.
Nawet w najgorszym kryzysie nie jesteś sam(a)”

Jolanta Piotrowska Gabinet Świadomego Rozwoju
[email protected]

Poza konkretną pomocą w gabinecie, ważna jest zwykła, przyjazna rozmowa z kimś zaufanym.
Nawet w najgorszym kryzysie nie jesteś sam(a)”

[email protected]

Gabinet Świadomego Rozwoju

„Nic nie może cię tak skrzywdzić, jak twoje własne myśli niestrzeżone”, Siddhartha Gautama Buddha.

Psychoterapia

Dla terapeuty psychoterapia to pasjonujący proces dostrzegania i doświadczania zależności potrzeb, różnic i podobieństw w kontakcie z drugim człowiekiem, funkcjonującym w obszarze emocji, uczuć, myśli, fizyczności czy duchowości. W dzisiejszej dobie staje się elementem niezbędnym w prawidłowym funkcjonowaniu istoty ludzkiej, prowadząc do stałej zmiany i często bez użycia farmakologii. Dąży do głębszego samopoznania i trwałej przemiany dającej poczucie satysfakcji z siebie i otaczającego nas świata. Zalecam ją, gdy w życiu pojawia się moment niewiedzy, chaosu czy zagubienia. W celu odnalezienia sensu życia, w momencie, gdy szukasz odpowiedzi na pytanie: Kim jestem?

Coaching

Dla Trenera coaching to skupienie na skutecznym celu, otwieranie nowych ścieżek w dziale życia zwanym przyszłością. Gabinet Świadomego Rozwoju dąży do stworzenia warunków dla samodzielnej i autentycznej refleksji w obszarze zdefiniowanych wyzwań, jak i wiary, że każdy ma na tyle potencjału, aby realizować się, chociaż w jednej rzeczy w życiu. Daleki od chciwego spojrzenia w głąb duszy klienta, pomaga w ponownym określeniu, postaw, sposobu myślenia i działania. Przydatny, gdy w twoim życiu pojawiają się wątpliwości, że transformacja jest możliwa.

Jako Trener podążam za maksymą:

Daj ludziom możliwość dokonania czegoś ważnego, a będą czynić rzeczy niewyobrażalne.

Dla firm

Większość mojego 25-letniego doświadczenia zawodowego to praca z ludźmi i wśród ludzi. Zarządzanie zespołem, tworzenie zespołów projektowych, kreowanie produktów i zarządzanie jego życiem. Budowanie strategii marketingowych i brandingowych, rekrutacja pracowników, organizacja spotkań firmowych to codzienność rozbudzająca co rusz moją ciekawość i chęć tworzenia czegoś nowego. Jako facilitator, coach, terapeuta zachęcam do spojrzenia na efektywność przez pryzmat zarządzania ludzkim stresem i energią. Na aspekty lęków, fobii, ludzkich traum czy trudnych wydarzeń, które pojawiają się nagle w życiu każdego, w przestrzeni prywatnej i zawodowej. Wyłapywane czujnym okiem fachowca w sąsiedztwie matematycznej ekonomii pozwalają usprawnić procesy, w którym głównym elementem jest człowiek.

Gabinet Świadomego Rozwoju - Psychoterapia i Coaching