Oferta dla firm

Każdy pracodawca marzy o efektywności, produktywności czy wydajności. Dąży do jak najlepszego wykorzystaniu dostępnych zasobów dających szanse na ciągły rozwój. Zapewnia ergonomię w miejscu pracy, motywuje pracowników, dba o dobrą komunikację, kulturę i atmosferę. Szkoli załogę, zarządza odpowiednio czasem, a do tego wykazuje się kreatywnością. Mierzy efektywność w pracy, a jednocześnie zastanawia się: Dlaczego to ciągle nie działa?

Albert Einstein powiadał, iż „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Jeśli pomimo starań nadal nie jesteś zadowolony z wyniku, odpowiedzią jest subtelny czynnik ludzki i psychika, która uzdrowiona jest źródłem coraz bardziej cenionych miękkich kompetencji.

Terapia pracownika

Osoby z problemami często ukrywają ten fakt przed kolegami w pracy czy przełożonymi, a ich wyzwania prywatne niejednokrotnie sprawiają, że są bardziej rozkojarzone i mniej efektywne podczas służbowych powinności. Wsparcie terapeutyczne obejmuje zarówno obszar zawodowy, jak i osobisty wartościowych pracowników, zaniedbujących swoje obowiązki z powodu kryzysu. Ma na celu chronić zdrowie psychiczne, jak i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Kiedy warto skorzystać z terapii pracownika?

Gdy zauważyłeś, że wydajny pracownik:

 • coraz mniej udziela się i traci charyzmę do pracy,
 • towarzyszy mu stres, spadek efektywności i brak równowagi życiowej podczas firmowych wyzwań,
 • stał się wycofany lub przeciwnie nadpobudliwy i konfliktowy wobec załogi,
 • przestał wykonywać sumiennie swoją pracę, a jego wyniki nagle stały się niezadowalające.

Facylitacja w organizacji

Hybryda w doradztwie instytucjonalnym z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychoterapii.

 • budowanie zespołu - tworzenie zintegrowanej wizji zespołu, zasad współpracy, wartości,
 • rozwiązywanie problemów - identyfikacja problemów i tworzenie rozwiązań,
 • rozwiązywanie konfliktów w relacjach interpersonalnych.

Kiedy warto skorzystać z facylitacji w organizacji?

Warto przemyśleć skorzystanie z tej usługi gdy:

 • grupie brakuje twórczego pomysłu,
 • rozwiązanie problemu wymaga połączenia sił,
 • chcesz zwiększyć inicjatywę członków zespołu i współpracę w zespole,
 • potrzebny jest plan akceptowany przez wszystkich,
 • czeka was rozmowa na trudny, grożący konfliktem temat.

Jakie korzyści przyniesie Ci skorzystanie z oferty dla firm?

Troska ze strony pracodawcy, o zdrowie psychiczne pracownika owocuje lepszymi relacjami pracownika z załogą, zwiększeniem efektywności i zaangażowania , obniżeniem ryzyka chorób somatycznych a tym samym ograniczeniem do minimum absencji, zyskiem z inwestycji w dobre samopoczucie pracownika, poprawą wyników finansowych.

Zakres usług

Terapia dla pracowników

Terapia
pracownika

Facylitacja w organizacji

Facylitacja w organizacji

Gabinet Świadomego Rozwoju - Psychoterapia i Coaching